Uppdraget att:
Utveckla en identitet och förpackningsdesign som stämmer överens med namnet "insanitea"
som erbjuder kreativt galna och annorlunda tesorter (lös-te) i ett högre prissegment.
Jag utvecklade ett koncept inspirerad av den psykadeliska vågen som tog sig uttryck i musiken och konsten under 60 och 70-talet. 
Back to Top