Jag är en grafisk design/reklamelev från Forsbergs med rötterna i illustration som vill bredda mina kunskaper inom design och formgivning
marie.sandahl@student.forsbergsskola.se